Welkom

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. Het afgelopen jaar heeft hij met het koor o.a. gewerkt aan stemvorming, zuiverheid, ritmiek en basiskennis muziektheorie.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren. Bezoekers van de zondagviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en bezoekersaantallen merken dat de koorzang tijdens de hoogmis zeer op prijs wordt gesteld.

Choral Evensong Noordwijk 1 oktober jongstleden

Locatie: R.K. Sint Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen.

Beluister onder ‘Concerten’ een audioverslag van de Evensong.

Kerstconcert 18 december 2016

Zondag 18 december om 15.00 in onze eigen kerk. Toegang € 10,00.
Programma komt z.s.m. ter inzage! Zie ook onder ‘Concerten’