Welkom

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. Het afgelopen jaar heeft hij met het koor o.a. gewerkt aan stemvorming, zuiverheid, ritmiek en basiskennis muziektheorie.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren. Bezoekers van de zondagsviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en bezoekersaantallen merken dat de koorzang tijdens de vieringen zeer op prijs wordt gesteld.

Kerstconcert 18 december 2016

Aanvang 15:00 uur in onze eigen Hartebrugkerk.
Bekijk hier: Programmaboekje

Toegangsprijs € 10,00 in de voorverkoop bij de leden van het Hartebrugkoor alsmede bij het uitgaan van de mis op 11 en 18 december. Tot en met 14 december ook via e-mail te bestellen bij PR-man loek.driessen@gmail.com

Deurverkoop bij aanvang van het concert € 12,50