Welkom

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. De afgelopen jaren heeft hij met het koor o.a. gewerkt aan stemvorming, zuiverheid, ritmiek en basiskennis muziektheorie.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren. Bezoekers van de zondagsviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en bezoekersaantallen merken dat de koorzang en het orgelspel tijdens de vieringen zeer op prijs wordt gesteld.

Ook een warm welkom aan nieuwe zangers (m/v)
Bent u op zoek naar een koor? Wij verwelkomen graag nieuwe leden die de kerkmuziek – ook het gregoriaans – een warm hart toedragen. Klikt u eens op ‘Lid worden’ en neem voor meer informatie s.v.p. contact op met Hanny Slootman, secretarishbk@gmail.com
Geheel vrijblijvend uiteraard!


Kerkbezoek tijdens de Coronacrisis
Het maximale kerkbezoek in de Hartebrugkerk staat thans, conform de meest recente coronaregels, op 60 personen. Bij de vieringen zal wel koorzang – zij het op zeer beperkte schaal – te horen zijn, echter samenzang is niet toegestaan. De muzikale omlijsting zal verder bestaan uit orgelspel. Zie voor de wekelijkse invulling van de zondagsdiensten de tab  ‘Actuele vieringen’ op deze site.

U kunt zich elke week tot uiterlijk vrijdag 19.00 uur opgeven bij het secretariaat van de Hartebrugkerk. Dit kan alleen door middel van een e-mailbericht naar: hartebrugkerk@kpnmail.nl. U krijgt bericht als uw aanmelding binnen het gestelde maximum van 30 personen valt.