Welkom

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. De afgelopen jaren heeft hij met het koor o.a. gewerkt aan stemvorming, zuiverheid, ritmiek en basiskennis muziektheorie.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren. Bezoekers van de zondagsviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en bezoekersaantallen merken dat de koorzang en het orgelspel tijdens de vieringen zeer op prijs wordt gesteld.

Ook een warm welkom aan nieuwe zangers (m/v)
Bent u op zoek naar een koor? Wij verwelkomen graag nieuwe leden die de kerkmuziek – ook het gregoriaans – een warm hart toedragen. Klikt u eens op ‘Lid worden’ en neem voor meer informatie s.v.p. contact op met Hanny Slootman, secretarishbk@gmail.com
Geheel vrijblijvend uiteraard!


Kerkbezoek tijdens de Coronacrisis
Het maximale kerkbezoek in de Hartebrugkerk staat thans op 90 personen. Bij de vieringen zal op zeer beperkte schaal wel koorzang  te horen zijn, echter samenzang is nog niet toegestaan. De muzikale omlijsting zal verder bestaan uit orgelspel. Zie voor de wekelijkse invulling van de zondagsdiensten de tab
‘Actuele vieringen’
op deze site.

Vooralsnog is voorafgaande aanmelding bij gewenste fysieke aanwezigheid niet meer nodig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld! Meld u zich op de betreffende zondag tijdig bij de kerk, want registratie is nog wel verplicht!