Welkom

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. Het afgelopen jaar heeft hij met het koor o.a. gewerkt aan stemvorming, zuiverheid, ritmiek en basiskennis muziektheorie.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren. Bezoekers van de zondagsviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en bezoekersaantallen merken dat de koorzang tijdens de vieringen zeer op prijs wordt gesteld.

Ook een warm welkom aan nieuwe zangers (m/v)
Bent u op zoek naar een koor? Wij verwelkomen graag nieuwe leden die de kerkmuziek – ook het gregoriaans – een warm hart toedragen. Klikt u eens op ‘Lid worden’ en neem voor meer informatie s.v.p. contact op met Hanny Slootman, secretarishbk@gmail.com
Geheel vrijblijvend uiteraard!


Kerkbezoek tijdens de Coronacrisis
Met ingang van 5 juli jl. is het maximale kerkbezoek in de Hartebrugkerk verruimd naar  100 personen. Bij de vieringen zal ook koorzang langzamerhand weer te horen zijn. De muzikale omlijsting zal dan in eerste instantie bestaan uit zang van de voltallige Schola Cantorum. Daarna zal ook het Hartebrugkoor weer acte de presence geven, maar als gevolg van de te beperkte ruimte zal het koor dan kleiner van omvang zijn.

Aanstaande zondag zal er weer een eucharistieviering in de Hartebrugkerk plaatsvinden. Zie hiervoor ‘Actuele vieringen’ op deze site.

U kunt zich elke week tot uiterlijk vrijdag 19.00 uur opgeven bij het secretariaat van de Hartebrugkerk. Dit kan voorlopig alleen nog door middel van een e-mailbericht naar: hartebrugkerk@kpnmail.nl. U kunt ook voor meerdere zondagen reserveren. Toewijzing zal plaatsvinden bij volgorde van binnenkomst van de reservering. Een adequaat reserveringssysteem is in ontwikkeling.

Ga voor meer informatie m.b.t. het door de bisschoppen opgestelde protocol naar:
Bisdom Rotterdam/vieren na 1 juli