Welkom bij het Hartebrugkoor

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum. Doorgaans zingt het gemengde koor met de schola in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 stond het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. De afgelopen jaren heeft hij met het koor o.a. gewerkt aan stemvorming, zuiverheid, ritmiek en basiskennis muziektheorie.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren. Bezoekers van de zondagsviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en bezoekersaantallen merken dat de koorzang en het orgelspel tijdens de vieringen zeer op prijs wordt gesteld.

Ook een warm welkom aan nieuwe zangers (m/v)
Bent u op zoek naar een koor? Wij verwelkomen graag nieuwe leden die de kerkmuziek – ook het gregoriaans – een warm hart toedragen. Klikt u eens op ‘Lid worden’ en neem voor meer informatie s.v.p. contact op met Hanny Slootman, secretarishbk@gmail.com
Geheel vrijblijvend uiteraard!

Dirigentwissel Hartebrugkoor
Met ingang van 1 april jl. is Ronald Dijkstra als de nieuwe dirigent van het Hartebrugkoor aangetreden. Hij volgt  Theo Goedhart op die het Hartebrugkoor precies 10 jaar geleid heeft. Naast koordirigent is Ronald Dijkstra professioneel zanger en zangcoach. Maak verder kennis met hem via zijn website.
Wij heten hem van harte welkom!

Kerkbezoek tijdens de coronacrisis
De meeste restricties m.b.t. het kerkbezoek zijn inmiddels vervallen!
Klik hier voor voor de meest actuele stand van zaken m.b.t. het coronabeleid van
de RK Kerk in Nederland.