Actuele vieringen

Hartebrugkerk, Leiden
Eucharistieviering zondag 27 juni 2021 – 11:15 uur
Twaalfde zondag door het jaar

  • voorganger: pastoor J.H. Smith
  • organist: Jan Verschuren
  • cantores: enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Er geldt momenteel voor fysieke aanwezigheid een maximum van 90 kerkgangers. Vooralsnog is voorafgaande aanmelding niet meer nodig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld! Meld u zich op de betreffende zondag tijdig bij de kerk, want registratie is nog wel verplicht!

U kunt de viering ook thuis via uw pc, tablet of smartphone digitaal bijwonen.
Gebruik hiervoor deze rechtstreekse actuele link of kies deze alternatieve link en selecteer vervolgens de gewenste eucharistieviering.

Om de viering goed te kunnen volgen kunt u via de link:
Viering 27 juni 2021 de actuele ‘orde van dienst’ openen.

Klik hier als u zich op de live-stream van de wekelijkse zondagsviering wilt abonneren.