Actuele vieringen

Hartebrugkerk, Leiden
Eucharistieviering zondag 9 mei 2021 – 11:15 uur
Zesde zondag van Pasen (Vocem jucunditatis)

  • voorganger: pastoor J.H. Smith
  • organist: Jan Verschuren
  • cantores: enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Als u de viering fysiek wilt bijwonen kunt uĀ zich elke week tot uiterlijk vrijdag 19.00 uur opgeven bij het secretariaat van de Hartebrugkerk via e-mail hartebrugkerk@kpnmail.nl. Er geldt sinds kort een nieuw maximum van 60 kerkgangers. U ontvangt een bericht van de kerk als uw aanmelding binnen dit maximum valt.

U kunt de viering ook thuis via uw pc, tablet of smartphone digitaal bijwonen.
Gebruik hiervoor deze rechtstreekse actuele link of kies deze alternatieve link en selecteer vervolgens de gewenste eucharistieviering.

Om de viering goed te kunnen volgen kunt u via de link:
Viering 9 mei 2021 VocemJucunditatisĀ de actuele ‘orde van dienst’ openen.

Klik hier als u zich op de live-stream van de wekelijkse zondagsviering wilt abonneren.