Actuele vieringen

Kerkgang Hartebrug tijdens de corona-crisis

Inmiddels mogen er in de Hartebrugkerk weer vieringen worden houden. Weliswaar onder strenge voorwaarden en met beperkte aantallen kerkgangers. Bij de vieringen zal koorzang nog ontbreken. De muzikale omlijsting zal bestaan uit solozang en orgelspel.

Eucharistieviering zondag 12 juli 2020
15e zondag door het jaar (A)

  • voorganger: pastoor W.P.L. Broeders
  • lector: Benjamin Renique
  • leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
  • organist: Jan Verschuren

Reserveren kerkbezoek
Voor het bijwonen van deze en ook de nog volgende zondagse vieringen dient u vooraf een plaats te reserveren. Dit kan voorlopig alleen nog door middel van een e-mailbericht naar: hartebrugkerk@kpnmail.nl. Uw reservering dient uiterlijk de voorafgaande vrijdag om 19.00 uur binnen te zijn. Toewijzing zal plaatsvinden bij volgorde van binnenkomst van de reservering. Een adequaat reserveringssysteem is in ontwikkeling.

Ook via internet te volgen
Nieuw is dat u deze viering ook op uw computer thuis via internet kunt volgen. Klik hiervoor op de volgende link: youtu.be/TK3_1PJSaVs

Orde van dienst
Om de mis goed te kunnen volgen kunt u de ‘orde van dienst’ van deze zondag openen met de volgende link: Ordo_20200712

Ga voor meer informatie m.b.t. het door de bisschoppen opgestelde protocol naar: Bisdom Rotterdam/vieren na 1 juli