Van de dirigent

Bericht conform e-mail d.d. 19 oktober 2020

(Voor eerdere berichten, scrol naar onder.)

Beste koorleden,

Zoals eerder gemaild kijk ik nu eventjes niet erg ver vooruit, in afwachting van de beraadslagingen met de PAC komende zaterdag.
Ook de indeling ná 25 oktober blijft nog even open staan. Ik hoop daar woensdag wat meer over te kunnen zeggen.
Op 25 oktober zelf zullen zingen: Toke, Dorien v.R., Ton K., Roeland – mits gezond, natuurlijk.
Het repertoire is dan HH, 539 en 450 of 450A (de keuze tussen die twee maak ik tijdens de repetitie van woensdag).

De repetitie van a.s. woensdag, 21 oktober, zal vooral gewijd zijn aan:
HH / Bavo-mis – Hans Leenders
UU / Missa in simplicitate – Hans Leenders (die gaat vanaf nu 1 toon lager dan genoteerd!)
422 / Miserere mei – Sweelinck (uit het hoofd)
450 / Panis angelicus (meerstemmige versie in A) – César Franck
450A / Panis angelicus (eenstemmige versie in F) – César Franck
502 / Salve Regina – Rheinberger
539 / Ave Maria op. 2 no. 2 – Edward Elgar
541 / For all the saints – Ralph Vaughan Williams
Als iedereen een beetje tijd in de voorbereiding kan steken, hebben we er allemaal profijt van tijdens de repetitie.

Van bovenstaande lijst moet je misschien nummer 450 (zonder A) nog even opzoeken thuis.

Het plan is om op 4 november te starten met de deelname van vrouwen aan de repetities van de Schola (op woensdag om 19:45 uur).
Ik zou graag uiterlijk 28 oktober willen weten wie daaraan mee wil gaan doen. Laat het weten aan de secretaris! Dat is o.a. nodig om tijdig materiaal te kunnen kopiëren en te beoordelen of we de schola-repetities in de Romanuszaal kunnen blijven houden.

Met vriendelijke groet,
Theo

=============================================================

Bericht conform e-mail d.d. 17 oktober 2020

Beste koorleden,

Het voordeel van zingen in een wat groter koor is, dat als je het even niet meer weet, er altijd wel iemand van je eigen partij is die het op dat moment wèl weet.
En omgekeerd. Dus met elkaar komen we er wel!

Maar nu hebben de bisschoppen, na de persconferentie van de regering van 13 oktober, de regels nog wat aangescherpt, en ons HHPP-Pastoraal Team heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Voor de Hartebrugkerk geldt met ingang van aanstaande maandag: in de vieringen maximaal 4 zangers op het orgelbalkon. We mogen morgen (18 oktober) nog wel het voorbereide repertoire uitvoeren met de 8 mensen die al ingepland stonden.
En de repetities op woensdag mogen blijven doorgaan op dezelfde manier als in de afgelopen weken. Maar de plannen voor de zondagen 25 oktober en 1 november (en daarna) gaan op de schop.

Ik ben al hard bezig na te denken hoe we de zondagen gaan invullen met Viertallen in plaats van met Achttallen. Die gedachten zijn nog niet uitgekristalliseerd, en er is aanvullend onderzoek naar (nieuw en oud) repertoire nodig. Er stond gelukkig al een vergadering van de Programma Advies Commissie gepland op 24 oktober. Die vergadering komt als geroepen!

Ik streef naar een verstandige afwisseling tussen schola, enkelvoudig bezette vierstemmigheid, vrouwenkoor, solozang, orgelmuziek, en wat er verder nog aan mogelijkheden te bedenken valt.

Daarover hopelijk a.s. woensdag alvast iets meer duidelijkheid. Het wordt vermoedelijk een kwestie van ‘per week bijstellen’, en de nadere berichten van de (burgerlijke en kerkelijke) overheid afwachten. Daarbij hebben we nog meer dan anders een heleboel geduld, geloof, vertrouwen, optimisme en wat dies meer zij nodig. Een Cruyffiaans voordeel is, dat we tijdens de repetities meer tijd zullen hebben om nieuw (en ook oud) repertoire in te studeren.

Ik las vandaag een mooie one-liner: “Als je niet naar buiten kunt, ga dan naar binnen”. Het was op de site van de Benedictijnen van de Abdij van Egmond, onder het kopje “Bezinningsaanbod / Meditatie”.

Met goede groet,
uw dirigent