Info koorleden

HBK-nieuws

Conform e-mail d.d. 17 december van Hanny Slootman, secretaris

Beste koorleden,

Ondanks al onze verwoede pogingen om muzikaal bij te dragen aan de kerstvieringen moet ik melden dat dat alleen op kleine schaal gaat lukken. De geplande repetities van gisteren werden afgelast omdat een repetitie met ongeveer tien mensen momenteel in strijd met de corona-regels is. De toestemming om met 8 zangers te zingen is ingetrokken en er mogen nu nog slechts 4 zangers in een viering aanwezig zijn.

Vandaag is bekend geworden wat er binnen de HHPP-parochie de komende tijd gaat gebeuren: “De regio Zuid kiest ervoor alleen nog digitaal actief te zijn in de Hartebrugkerk, ingaande komend weekend en wellicht voor de gehele lock down periode. De vier kerken zijn dus die tijd gesloten voor vieringen met kerkgangers. Er wordt nagedacht over het bereiken van de parochianen die nu verstoken blijven van de sacramenten en die de verbondenheid missen.”

Om voor onze parochianen toch nog mooie kerstmuziek te verzorgen, zullen Dorien van Rumt, Toke de Kroon, Gert Koren en Ton Kallenberg onder leiding van Theo Goedhart en begeleid door Jan Verschuren zingen in de gestreamde vieringen op 24 en 25 december. Wij mogen blij en dankbaar zijn dat zij zich willen inzetten en zullen musiceren in een vrijwel lege kerk.

Op 26 en 27 december is er géén koorzang, alleen orgelspel.  Op 3, 10, 17 januari zingt alleen de Schola, met maximaal 4 zangers. Voor verdere informatie over livestream of televisievieringen kijk op:  www.vierkerstmis.nl
Wij hadden het liever anders gezien maar zullen nu de geboorte van Jezus vanuit de huiskamer meevieren.

Ik wil jullie nogmaals van harte een Zalig Kerstfeest wensen en hoop dat wij gezond en wel in het nieuwe jaar weer samen mogen zingen!

Hartelijke groet,
Hanny SlootmanSecretaris Hartebrugkoor