Over ons

Het Hartebrugkoor is een gemengd kerkkoor van circa 35 leden bestaande uit ‘verschillend gestemde’ mannen en vrouwen van 30 tot 80 jaar, sopranen, alten, tenoren en bassen. Een aantal mannen van het koor maakt tevens deel uit van de Schola Cantorum.

Het Hartebrugkoor zingt globaal twee keer per maand ter opluistering van de eucharistieviering op zondag in de Hartebrugkerk.
De Schola Cantorum verzorgt in principe iedere week de wisselende Gregoriaanse gezangen behorende bij de liturgie van de betreffende zondag.

Het koor geeft ook concerten: jaarlijks ongeveer een week vóór Kerstmis het traditionele kerstconcert en ieder jaar wel een of meer concerten tijdens een lokale festiviteit of een koorreis in binnen- of buitenland.

Het Hartebrugkoor heeft als thuisbasis de Leidse Hartebrugkerk, gelegen aan de Haarlemmerstraat 110, op de hoek van de Lange Mare.

Wat is het doel van het Hartebrugkoor en de Schola Cantorum?
Wat beweegt de leden om wekelijks op woensdagavond te repeteren en twee à drie keer in de maand op zondag in de Hartebrugkerk te zingen?

Dat is niet zo moeilijk:

  • Je houdt van koorzang: zingen in een groep
  • Je vindt het kerkelijk repertoire mooi en boeiend
  • Je houdt van kwaliteit: zelf steeds beter leren zingen, steeds meer te weten komen van koormuziek en muziek in het algemeen
  • Enthousiasme, inzet en gezelligheid in een sfeer van saamhorigheid en vriendschap met volop ruimte voor persoonlijke uitwisseling: daar ga je voor!

Voor een actueel overzicht van de gezongen eucharistievieringen met het Hartebrugkoor of de Schola Cantorum gaat u naar de pagina ‘Actuele vieringen’.

Er wordt wekelijks gerepeteerd:

Repetitie Schola Cantorum en Hartebrugkoor: 
woensdagavond van 19.30– 22.00 u.
o.l.v. Ronald Dijkstra

Traditiegetrouw zingt het Hartebrugkoor veelal Latijnse, liturgische en overige godsdienstige gezangen (motetten) van 16e-eeuwse tot en met hedendaagse, buitenlandse en Nederlandse componisten. Door de eeuwen heen is voor de liturgie prachtige muziek geschreven, een cultuur die volgens ons niet verloren mag gaan. Daarom scheppen wij er een eer in steeds weer ‘nieuwe’ werken aan de vergetelheid te ontrukken. Bovendien is het Latijn nog steeds de universele RK kerktaal die ook in Leiden aansluiting mogelijk maakt voor buitenlanders die hier voor studie, werk of om een andere reden al dan niet tijdelijk verblijven. Niet voor niets kiezen verschillende koorleden en kerkgangers van ver buiten de parochiegrenzen voor het koor van de Leidse Hartebrugkerk!