Sint Franciscuskoor Leiden

De repetities en uitvoeringen liggen momenteel stil!
Als gevolg van de beperkingen die ons door de regelgeving rond het coronavirus zijn opgelegd, wordt er tot nader order niet gerepeteerd en/of uitgevoerd.
________________________________________________________

Het Sint Franciscuskoor Leiden wordt gevormd door leden van de in de Regio Zuid van onze parochie Petrus en Paulus optredende koren, waaronder het Hartebrugkoor.

Het verzorgt de zang bij huwelijks- en uitvaartmissen in de Regio Zuid van onze parochie. Het koor staat onder leiding van Theo Goedhart en repeteert elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur, althans voor zover de corona-maatregelen dat niet verhinderen.*

Nieuwe koorleden – ook van ‘buiten’ – zijn van harte welkom!
Er wordt geen contributie geheven.

Voor meer informatie of om u aan te melden stuurt u een e-mail naar Ton van Schie,
coördinator van het Sint Franciscuskoor. Klik op één van onderstaande e-mailadressen voor contact:

a.van.schie3@kpnplanet.nl)
of
sfkl@xs4all.nl