Sint Franciscuskoor Leiden

Het Sint Franciscuskoor Leiden wordt gevormd door leden van de in de Regio Zuid van onze parochie Petrus en Paulus optredende koren, waaronder het Hartebrugkoor.

Het verzorgt de zang bij huwelijks- en uitvaartmissen in de Regio Zuid van onze parochie. Het koor staat onder leiding van Theo Goedhart en repeteert elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur in de Romanuszaal van de Hartebrugkerk aan de Lange Mare.

In verband met de dreiging van het Corona-virus zijn alle activiteiten van het Sint Franciscuskoor tot nader order opgeschort.

De eerstvolgende repetitie wordt aan de hand van de verdere ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus in een later stadium via deze site gecommuniceerd.

Nieuwe koorleden – ook van ‘buiten’ – zijn van harte welkom!
Er wordt geen contributie geheven.

Voor informatie en aanmelden stuurt u een e-mail naar de heer Ton van Schie.

Klik hiervoor op: a.van.schie3@kpnplanet.nl