SFK Leiden

In verband met de dreiging van het Corona-virus zijn alle activiteiten van het Sint Franciscuskoor tot nader order opgeschort.

De eerstvolgende repetitie wordt aan de hand van de verdere ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus in een later stadium via de app gecommuniceerd.

Link naar de oefenmidi’s: http://www.midiis.nl/sfkleiden.htm