Oefenstof

De repetities zijn zonder tegenbericht in de Romanuszaal

 • Schola om 19.30 uur;
 • Gemengde koor om 20.15 uur;
 • Pauze om 21.15 en
 • Nazit vanaf 22.00 uur.

Het onderstaande moet vanaf woensdag 13 september 2023
in de oefenmap zitten:

MISSEN

 • AA – Casciolini
 • EE – Korman
 • HH – Leenders
 • LL –  Van Nimwegen
 • OO – Dubra
 • XX – Mozart (wordt woensdag uitgereikt)

MOTETTEN

 • 008 Elgar – Ave verum
 • 404 Schubert – Gott ist mein Hirt
 • 421 Vaughan Williams – o taste and see
 • 432 Mendelssohn – drei geistliche Lieder
 • 455 Bruckner – Locus iste
 • 466 Zonnelied, almachtige algoede Heer
 • 471 Brahms – Selig sind die da Leid tragen
 • 525 Sia Laudato San Francesco
 • 543 Pandolfo – Ave Maria
 • 556 Bruckner – tantum ergo
 • 561 Byrd – Ave verum
 • 562 Gjeilo – Ubi caritas

Mis je iets? Meld dat dan voor dinsdag 12 uur bij de secretaris: secretarishbk@gmail.com