Koorkalender

Van de secretaris!

De zomervakantie nadert met rasse schreden en de planning van de vieringen is inmiddels ook bekend.

– Er is geen repetitie op de zes woensdagen van 10 juli tot en met 14 augustus.

– Patrick de Jonge zal Ronald Dijkstra vervangen op vier van de tussenliggende zondagen, volgens het normale schema.

Het wordt dan:

2024 t/m 25 augustus.
Zie voor de uitgewerkte kalender t/m 7 juli het overzicht ONDERAAN!*
De uitgewerkte kalender van 14 juli t/m 25 augustus volgt t.z.t.

Het schema van de vieringen tot en met de zomervakantie is als volgt:

 • 16 juni: gemengd koor
 • 23 juni: schola
 • 30 juni: schola (gezinsmis?)
 • 7 juli gemengd koor Ronald
 • 14 juli schola Ronald
 • 21 juli gemengd koor Patrick
 • 28 juli schola Patrick
 • 4 augustus gemengd koor Patrick
 • 11 augustus schola Patrick
 • 18 augustus gemengd koor Ronald (Maria ten hemelopneming)
 • 25 augustus schola Ronald

N.B. data van de missen met aandacht voor gezinnen nog niet bekend.

 *KOORKALENDER (T/M 7 JULI) PER ZONDAG INGEVULD

NB: De invulling t/m 25 augustus volgt t.z.t!

*Cantique de Jean Racine staat er met een verkeerd nummer: 496 m/z 486.

Mis je iets? Meld dat dan voor dinsdag 12 uur bij de secretaris: secretarishbk@gmail.com

*Ga voor instuderen van het gregoriaans en de motetten/missen van de betreffende zondag voortaan altijd naar de pagina ‘Oefennoten actueel’ voor de oefennoten van de eerstvolgende zondag en naar ‘Oefennoten pending’ voor de in repetitie zijnde stukken.