Koorkalender

Het Hartebrugkoor heeft als gevolg van het uitbreken van het Corona-virus tot voor kort al haar activiteiten moeten staken.

Inmiddels zijn we qua repetities v.w.b. het gemengd koor in een opstartfase aangekomen. Binnenkort zal op deze pagina weer het uit te voeren programma vermeld staan.

Ga voor meer informatie over het corona-protocol dat per 1 juni jl. is ingegaan naar https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/2