Sint Franciscus 1-10-23

Feest van de Heilige Franciscus

De viering van 1 oktober jl. stond in het teken van de Heilige Franciscus. Het koor zong het Zonnelied (Almachtige, algoede Heer naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi, tekst Helene Nolthenius) en het Sia laudato San Francisco uit het Laudario di Cortona. De voorganger was pater Rob Hoogenboom ofm.

Met veel enthousiasme ging hij na afloop van de mis met alle kerkgangers en koorleden naar buiten om de geschilderde tekst uit het Zonnelied aan de zijkant van de kerk te onthullen. Ook hier werd nog eens het Zonnelied gezongen. Het was stralend weer en iedereen bezong ‘zuster maan en broeder zon’. Na afloop van de onthulling was er gelegenheid voor zegening van huisdieren.

In het kader van de leefwijze van Franciscus, soberheid, liefde voor de natuur, etc. had de voorganger verband gelegd met onze huidige leefwijze en de zorgen voor het klimaat, mens en dier. Wij kijken terug op een prachtige viering, een inspirerende preek en waren blij dat wij als koor hier een bijdrage aan konden leveren.