Schola Cantorum

In het vervolg vind je de oefenbestandjes die ‘vroeger’ op de speciale site van Theo beschikbaar waren onder het kopje ‘Oefennoten’

De afspeellijst(en) op ‘Oefennoten’ bevat(ten) bij benadering al het gregoriaans van de aanstaande zondag, maar ook de oefennoten van de uit te voeren motetten en missen!
In een enkel geval is er helaas geen oefenfile beschikbaar!

NB – De GM-muziekfiles voor de schola zijn tijdens zijn dirigentschap ingezongen door Theo Goedhart. De nummering verwijst naar de betreffende bladzijde in het Gregoriaans Missaal. De motetten en missen zijn in de afspeellijsten herkenbaar aan de voorafgaande toepasselijke cijfer- c.q. lettercodes!

Kijk in het vervolg ook op de KOORKALENDER voor het volledige programma waarbij de Schola Cantorum actief is!